Algemene voorwaarden & privacy

Privacy policy

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

CTC Talent houdt rekening met uw privacy en handelt conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming, u kunt de privacyverklaring van CTC Talent aanvragen per email of via het contactformulier.

verzamelde persoonsgegevens worden alleen voor de levering van diensten gebruikt. CTC Talent zal uw gegevens nooit aan derden verstrekken. Voor vragen over de privacyverklaring van CTC Talent kunt u per email contact opnemen.

Disclaimer

CTC Talent is ingeschreven in het handelsregister onder nr. 54172241, handelsnaam is CTC Talent.

CTC Talent besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden kunnen echter voorkomen. 

CTC Talent behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op deze website te wijzigen.

CTC Talent is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de

aangeboden informatie, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertraging in het verstrekken van informatie door CTC Talent en of een partner-/collega onderneming of een (contract) partij die in opdracht of namens CTC Talent handelt, spreek of communiceert. 

Indien u via onze website informatie aanvraagt of u zich inschrijft voor een training zal deze informatie alleen worden gebruikt om u van dienst te zijn op het gebied waarvoor u zich aanmeldt. 
Al uw gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld en niet worden verstrekt aan derde partijen. 

Microsoft, Windows, Word, Excel, Outlook, PowerPoint, Access, en/of andere Microsoft-producten waarnaar op deze website wordt verwezen, zijn merken van Microsoft Corporation in Nederland en andere landen. 

CTC Talent, maart 2019

CTC Talent: Wiltonstraat 2A 3905 KW Veenendaal

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • LinkedIn Social Icon